HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Clodia

[Việt hóa] SVN-Clodia

Give your designs an authentic handcrafted feel. “Clodia” is perfectly suited to signature, stationery, logo, typography quotes, magazine or book cover, website header, clothing, branding, packaging design and more.

Nhà thiết kế: Maulana Creative
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan