HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Coachella (6 fonts)

[Việt hóa] SVN-Coachella (6 fonts)

MADE Coachella is a contrasting serif font family. The Coachella serif font family will perfect for many project: fashion, wedding invitations, book, magazines, logo, branding, photography, invitations, quotes, blog header, poster, advertisements, etc.

Nhà thiết kế: Made Type
Nhà phát hành: Made Type
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan