HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Conqueror Didot (Light)

[Việt hóa] SVN-Conqueror Didot (Light)

Nhà thiết kế: ZJean François Porchez
Nhà phát hành: Typofonderie
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Typofonderie
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan