HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Cornish

[Việt hóa] SVN-Cornish

Cornish is a Sweet Bold Typeface. It was designed as a display typeface that contains 300 glyphs in total and 131 alternative characters to improve your design. You can use it as a logo, badge, insignia, packaging, headline, poster, t-shirt/apparel, greeting card, and wedding invitation. The flowing characters are ideal to make an attractive messages, mix and match Cornish with a bunch of alternative characters to fit your project.


Nhà thiết kế: Dirtyline Studio
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Indesign, Illustrator CC, Corel X6-7…
Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan