HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Deadhead Script

[Việt hóa] SVN-Deadhead Script

Font info:

Deadhead Family is a complete typeface family for your designing needs. Each of them are crafted carefully and made with love & passion of classic typography style. Suits best for logotype designs, motivational quote writings, t-shirt designs, and mandy moore.
Nhà thiết kế: Twicolabs Typefoundry
Nhà phát hành: Twicolabs Typefoundry
Năm phát hành: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $30 (7 styles)
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng fon này!

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Photoshop, Corel…
Tải về:
 – Box

Bài viết liên quan