HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-DHF Dexsar Brush

[Việt hóa] SVN-DHF Dexsar Brush

Dexsar Brush is the high detailed brush font that has over 240 glyphs and equipped with OpenType feature for make custom feel for your design. This font is designed for design purposes such as t-shirts, logos, posters and etc. See all picture for detail.

Nhà thiết kế: Dexsar Harry Anugrah
Nhà phát hành: https://www.facebook.com/dexsarharryfonts
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Fontspring
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan