HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Didot (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Didot (4 fonts)

Designed for print, Multipurpose Fonts are also clear on screen at headline sizes and above.

Nhà phát hành: The Hoefler Type Foundry, Inc
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Typography
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.


Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan