HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-DIN Next Slab (14 fonts)

[Việt hóa] SVN-DIN Next Slab (14 fonts)

Now comes the next step, DIN Next Slab, also produced under the direction of Akira Kobayashi. On a team with Sandra Winter and Tom Grace, Kobayashi is creating the new font variant based on the optimized shapes of DIN Next. The expansion will make the popular font all the more flexible and versatile. Apart from that, the geometric slab serifs underline the technical and formal nature of the font and emphasize a central design element of DIN Next […]

Nhà thiết kế: Akira Kobayashi, Tom Grace, Sandra Winter
Nhà phát hành: Linotype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Xem thêm:
SVN-DIN Next (14 fonts)
SVN-DIN Next Stencil (7 fonts)

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan