HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Dope Script

[Việt hóa] SVN-Dope Script

Font info:

Dope Script is a rough around the edges, hand-made paint brush font with bags of personality.
It comes with a large range of characters including capitals, lower-case, numerals, punctuation, currency and accents. Also try the characters { } [ ] for some bonus swashes to pop-out your text!
Nhà thiết kế: Set Sail Studios

Nhà phát hành: Creative Market
Năm phát hành: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang được bán trên Creative Market với giá $16
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
STYLEno.1 Fonts khuyên bạn nên mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Sử dụng [ ] { } để chèn các ký tự swashes

Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan