HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Fadilla

[Việt hóa] SVN-Fadilla

Font info:

Fadilla is a contemporary calligraphy typeface which is flowing, feminine, and elegant. Intended to use for watercolor design-style, wedding invitation, greeting cards, etc.
Fadilla font comes with a complete set of standard characters, eastern diacritic symbols, 338 glyphs in total, and 150 alternative characters as OpenType features to play with. The alternative characters were divided into several OpenType features such as Ligature, Contextual Alternates, and Stylistic Sets. You can create an attractive message by using the alternate characters in your design.
Nhà thiết kế: Artimasa
Nhà phát hành: Artimasa
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market với giá $15
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Font có hỗ trợ ký tự thay thế
Tải về:
Box

Bài viết liên quan