HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Fjalla One

[Việt hóa] SVN-Fjalla One

Font info:

Fjalla is a medium contrast display sans serif. Fjalla has been carefully adjusted to the restrictions of the screen. Despite having display characteristics Fjalla can be used in a wide range of sizes.
Nhà thiết kế: Irina Smirnova
Nhà phát hành: Sorkin Type Co.
Năm phát hành: 2012
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
 Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan