HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Flamingo Script

[Việt hóa] SVN-Flamingo Script

Flamingo is handwritten modern script calligraphy font with numerous alternates. Now it is opentype! It is smart and it is working in Photoshop*! You are welcome to use it for various purposes: logo, wedding invitation, headings, signatures, t-shirt, letterhead, signage, labels, posters etc.Nhà thiết kế: Dmitrii Mikitenko
Nhà phát hành: BlessedPrint
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Để sử dụng các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator CC, Indesign, Corel X6-7,…
Tải về:
 Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan