HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Freestyle

[Việt hóa] SVN-FreestyleFreestyle is a font that made the hand by having the character up and down like a dancer. Freestyle has a very unique style of calligraphy, it is very suitable for use in the work of modern design.


Nhà thiết kế: Groens
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa chỉ cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!


Để chèn các ký tự thay thế bạn cần Illustrator, Indesign, Corel,…
Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan