HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Freight Display (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Freight Display (12 fonts)

Freight Display Pro kicks it up another notch from the Freight Text Pro family with more open counters and a bit more contrast. Those warmer proportions give balance for easily read headlines, running heads and subheads while still standing tall if reversed-out at smaller sizes.

Nhà thiết kế: Joshua Darden
Nhà phát hành: GarageFonts
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

COMING SOON….

Bài viết liên quan