HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Giaza Pro

[Việt hóa] SVN-Giaza Pro

Giaza Pro is a multilingual typeface to suit many applications, Weddings, Restaurants, Editorial, etc. Most suitable as a display font, the main focus was to include as many indulgent aspects as possible, with 190 swashes for example, without compromising the legibility.
Nhà thiết kế: AnthonyJJames
Nhà phát hành: AnthonyJJames
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên ajtypography
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua font gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại.

 

 

 

 

 

Font có hỗ trợ rất nhiều bộ ký tự thay thế, hãy sử dụng Ps, Ai, In…
Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan