HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Gloria Hallelujah

[Việt hóa] SVN-Gloria Hallelujah

This font is based on the handwriting of a Korean high school student. It is fun and reminds me of a comic style writing. It looks great in all caps and is easy to read.

Nhà thiết kế: Kimberly Geswein
Nhà phát hành: Principal design
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mục đích cá nhân và thương mại.


Log: 17/08/2018 – Cập nhật fix lỗi thiếu dấu “nặng” của ký tự “Ị”.


Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan