HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Goudy Oldstyle Pro (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Goudy Oldstyle Pro (4 fonts)

ITC Goudy Oldstyle Pro, serif family font inclues 4 styles, support true-smallcaps, stylistic alternates, swash for many glyphs.

Nhà thiết kế: Frederic Goudy
Nhà phát hành: Lanston Type Company
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Tính năng true-smallcaps có sẵn đối với style Regular, Italic
Tính năng swash có sẵn với style Italic, Bold Italic
Tính năng stylistic alternates có sẵn với các styles.

Bộ font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí
Hãy mua bản quyền trước khi sử dụng.Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan