HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Grocerry Rounded

[Việt hóa] SVN-Grocerry Rounded

This is a handmade rounded font.
The font includes all letters uppercase and lowercase all punctuation signs and 14 bonus vegetable / fruits glyphs.

Nhà thiết kế: DesignSomething
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:

Bài viết liên quan