HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Harman Script

[Việt hóa] SVN-Harman Script

Harman Font Family Collection was designed carefully to create elegant typographic works. It would be a perfect choice to design posters, affiches, logos, t-shirt and magazine prints, eye-pleasing typographic designs and more…

Nhà thiết kế: Ahmet Altun
Nhà phát hành: Ahmet Altun
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Box

Bài viết liên quan