HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Heart And Soul Smooth

[Việt hóa] SVN-Heart And Soul Smooth

Inspired by the very breath of life and the song of all Creation, Heart and Soul is designer’s first dip-pen-inked, hand-written font. For you, whoever you are; that you may become all you were intended to be.

Nhà thiết kế: Rachel Irving
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua font gốc để sử dụng cho mục đích thương mại.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan