HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Heritage

[Việt hóa] SVN-Heritage

Proudly presents our latest product ‘Heritage Font and voster font! both of these font consist with 2 different style ‘script and sans’ . These two lovely fonts would be perfect to combine in your design. with vintage style. The fonts are great for product logo, wedding card logo, clothing brand logo,Vintage design and much more.
Nhà thiết kế: Dede Mulyadi
Nhà phát hành: Harder Type Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan