HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Hottroof Semhesta

[Việt hóa] SVN-Hottroof Semhesta

Semhesta Brush Handwritten font style, this font will perfect for many different project ex: quotes, logo, blog header, poster, banding, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc…

Nhà thiết kế: Pineungtype
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua giấy phép (bản quyền) ủng hộ tác giả nếu sử dụng cho mục đích thương mại.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan