HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Housttely Signature

[Việt hóa] SVN-Housttely Signature

Housttely Signature: is a beautiful monoline signature font. It has a natural writing style and modern will add a classy touch to your designs.

Housttely Signature: is perfect for branding projects, logo, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, invitation, stationery, and any projects that need handwriting taste.

Nhà thiết kế: DENIS
Nhà phát hành: Halymunt Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc nếu sử dụng cho mục đích thương mại từ Thehungryjpeg
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

*Note: Lưu ý font không có sẵn một số ký tự như 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @#!$%^&()…

Bài viết liên quan