HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Janelotus

[Việt hóa] SVN-Janelotus

Janelotus is a perfect signature font, with a natural & stylish flow. Janelotus Font is perfect for many different project such as logos & branding, invitation, stationery, wedding designs, social media posts, advertisements, product packaging, product designs, label, photography, watermark, special events or anything.

Nhà thiết kế: Dwi Ahidian
Nhà phát hành: lemonthe
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Fontbundles
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan