HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Jealous

[Việt hóa] SVN-Jealous

Jealous font is lovely , cute, simple, playful, multipurpose handwritten font , suitable for many project children book, quotes, logo , heading , title etc.

Nhà thiết kế: YandiDesigns
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

 

 

 

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan