HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Kashima Brush

[Việt hóa] SVN-Kashima Brush

Kashima is brush font with Japanese style that made using the real brush pen. It looks very natural.
This font is great for apparel, branding, logo, magazine, quotes, packaging, advertising, and more, that need a styling of a Japanese brush feel.
Kashima is all capital font and includes punctuation, symbols, and numerals. It also has multilingual support.

Nhà thiết kế: Abo Daniel
Nhà phát hành: Abo Daniel
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua giấy phép từ tác giả nếu sử dụng cho mục đích thương mại.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan