HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Kelson Sans (3 fonts)

[Việt hóa] SVN-Kelson Sans (3 fonts)

Kelson Sans is remake of the original Kelson type family – designed by Bruno Mello from São Paulo, Brazil.

Nhà thiết kế: Bruno Mello
Nhà phát hành: Fontfabric
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Light, Regular, Bold

Font miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về: 
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan