HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Korean Calligraphy

[Việt hóa] SVN-Korean Calligraphy

Korean Calligraphy font is based on ‘Hangeul’, the Korean alphabet, and reflects calligraphy typeface. I recommend that you use this font if you want to create an oriental mood.

Nhà thiết kế: hiJoju
Nhà phát hành: hiJoju
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font miễn phí cho mọi mục đích sử dụng.
Một số ký tự không có sẵn cho font này: @ * # $ % ( ) & …

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan