HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Larch Shaded

[Việt hóa] SVN-Larch Shaded

Larch is a clear and crisp high quality script typeface.
It consists of five weights: White, Bright, Shaded, Dark & Black. Each style is working great separately, but they make the perfect combination together.
Larch is designed by Måns Grebäck in 2016.

Nhà thiết kế: Måns Grebäck
Nhà phát hành: Måns Grebäck
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Shaded

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan