HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-LeOsler (Sharp)

[Việt hóa] SVN-LeOsler (Sharp)

LeOsler is a decorative, fun, handwritten font that includes the Latin, Greek and Cyrillic alphabets, and can be used in a wide range of languages, including English, Spanish, Italian, French, German, Polish, Czech, Russian, Greek, among many others…

Nhà thiết kế: Julia Martinez Diana
Nhà phát hành: Antipixel
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Sharp

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan