HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Lolapeluza Black

[Việt hóa] SVN-Lolapeluza Black

Font info:
Inspired by the logo from “Lollapalooza”.
The intention was to design a cheerful, entertaining typeface. Lolapeluza works perfectly for designs for children and youth…

Nhà thiết kế: Héctor Barroso, Rodrigo Araya Salas
Nhà phát hành: RodrigoTypo
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Black

Font đang đượcbán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!Tải về:
Google Drive
Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan