HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Mabella

[Việt hóa] SVN-Mabella

Font info:

Mabella is freeware but If you use this font for any publication or commercial purpose please send a sample to the designer at http://www.re-type.com. Mabella is a ‘freefont’ and its quality is not up to commercial standards.
Nhà thiết kế:  Ramiro Espinoza
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan