HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Maphylla

[Việt hóa] SVN-Maphylla

Maplylla is a font scrip, so, font script that is beautiful and unique, it is a model of modern calligraphy typefaces, in combination with a calligraphy writing style. total 378 glyph.


Nhà thiết kế: Groens
Nhà phát hành: Groens
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market 

Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để chèn các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel X6-7, Photoshop CC 2015 v16 trở lên
Tải về:
 – Google Drive
 – Box

Bài viết liên quan