HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Maudy

[Việt hóa] SVN-Maudy

Maudy Script is bold, modern & multipurpose typeface that natural handwriting brush lettering. Suitable for logo, packaging, cover book title, poster, t-shirt, wedding invitation, greeting card, etc.


Nhà thiết kế: IanMikraz
Nhà phát hành: Creative Market
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

 

 

 

 

Tải về:
– Box

Bài viết liên quan