HomeTổng hợpDisplay[Việt hóa] SVN-Megante

[Việt hóa] SVN-Megante

Meganté is a stylish modern calligraphy font with casual chic flair. It is perfect for branding, wedding invites and cards, and maybe for some project. Meganté includes a full set of gorgeous uppercase and lowercase letters, numerals, and alternates.

Nhà thiết kế: Zamroni Hamzah
Nhà phát hành: Sensatype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Creative Market
Bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

 

 

Tải về:
TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan