HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Melissa

[Việt hóa] SVN-Melissa

Font info:

This is a wonderful font drawn by hand and with love! Melissa can be used for fashion, Invitations, business cards, design and much more…
Nhà thiết kế: Dmitriy Chirkov
Nhà phát hành: Creative Market
Năm: 2015
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về: 
Box

Bài viết liên quan