HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Merge (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Merge (4 fonts)

Merge is a soft family of sans, available in 4 weights. Readable at small sizes, it sets open and wide. At display sizes, the softness makes for a friendlier, more casual alternative to other rounded sans.


Nhà thiết kế: Kosal Sen
Nhà phát hành: Philatype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Light, Regular, Bold, Black
Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Bài viết liên quan