HomeTổng hợpBrush[Việt hóa] SVN-Momento

[Việt hóa] SVN-Momento

Font info:

Momento is contemporary brush font, with the look of a stylish face. It were painted on paper and carefully made into a font. It can be used for stationery, books, clothing, magazines, cover artwork and marketing. Bonus Chappy font has Russian language support.
Nhà thiết kế: Marie Smith
Nhà phát hành: Sowwwa Studio
Năm: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan