HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Moneta (4 fonts)

[Việt hóa] SVN-Moneta (4 fonts)

Moneta is an elegant transitional serif with high contrast. Its morphology is based on the study of traditional broad-edge pen script. It comes in 4 different weights (Light, Regular, Bold and Black) and has variable features.

Nhà thiết kế: Santi Rey
Nhà phát hành: Santi Rey
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts 

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan