HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Monument Extended (18 fonts) + Variable

[Việt hóa] SVN-Monument Extended (18 fonts) + Variable

Monument Extended is a powerful quality extended typeface with great versatility. This extended font can be used for bold editorial statements, graphic heavy prints or just as a simple logo.
This new type will definitely make your designs stand out and unique.

Nhà thiết kế: Mathieu Desjardins
Nhà phát hành: Pangram Pangram Foundry
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua font gốc và giấy phép sử dụng từ Pangram Pangram Foundry
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

 

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

Bài viết liên quan