HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-MORVA (1 font +1)

[Việt hóa] SVN-MORVA (1 font +1)

Font info:

Introducing MORVA TYPEFACE a simple and beautiful font made with persistence and passion. MORVA typeface have a unique character when compared with the others serif font, it have special bracketed serif shape and combine with beautiful swirl ornament’s.
MORVA typeface is suitable for simple logo design, website header, wedding design, menu fonts for website. to design fashion, and others who have a minimalist and simple concept.

Nhà thiết kế: Alit Suarnegara
Nhà phát hành: Alit Design
Năm: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang được bán trên Creative Market với giá $16
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan