HomeTổng hợpSerif & Slab[Việt hóa] SVN-Museo Slab (12 fonts)

[Việt hóa] SVN-Museo Slab (12 fonts)

Museo Slab is a robust slab serif with Museo’s friendliness. It is a perfect match for Museo Sans.

Designers: Jos Buivenga
Publisher: exljbris
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Mua bản gốc trước khi sử dụng từ Myfonts
Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí.

TRẢ PHÍ VIỆT HÓA BỘ FONT

👉 Xem thêm:
SVN-Museo (10 fonts)
SVN-Museo Sans (10 fonts)

Bài viết liên quan