HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Naive Inline Bold

[Việt hóa] SVN-Naive Inline Bold

Font info:

Naïve Inline is a serif handwritten font designed by Fanny Coulez and Julien Saurin for La Goupil Paris. The three weights of this retro-Parisian typography can be enhanced with a bicolor interior, ribbed or full, to improve your designs and bring a nostalgic and unusual feeling. To do so, you can simply superimpose the 2 elements: the weight above, the interior below.

This font is the inline version of Naïve.

Nhà thiết kế: Fanny Coulez, Julien Saurin
Nhà phát hành: La Goupil Paris
Năm: 2013
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Bold

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về: 
Google Drive
Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan