HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Nautica

[Việt hóa] SVN-Nautica

Font info:
Bio Sans is a super neutral sans-serif family for text designed by Ryoichi Tsunekawa and the whole family consists of 6 weights from ExtraLight to ExtraBold and their matching Italics.

The basic concept of this family is the same as Bebas Neue which is our most popular free font and used all over the world, that is to say, Neutral, Natural, Minimal, Harmless, Super-flat, Transparent and Legible.

Nhà phát hành: Resistenza
Năm: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan