HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Neusa (8 fonts)

[Việt hóa] SVN-Neusa (8 fonts)

Neusa is a condensed geometric sans serif typeface designed by Mariya V. Pigoulevskaya in 2012. This font family comes in eight weights. It was designed as a text based font with strong display characteristics. Neusa was inspired by the early space explorations including the iconic “Life” magazine coverage of the 1969 Apollo program.


Nhà thiết kế: Mariya V. Pigoulevskaya
Năm phát hành: The Northern Block Ltd
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan