HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Neutraface 2 (Titling)

[Việt hóa] SVN-Neutraface 2 (Titling)

Font info:

Neutraface No. 2 is an extension of the Neutra legacy, where form and function meet at the nexus of practicality and versatility. It is by no means intended as an improvement or replacement of the original Neutraface, but as an expansion of the original concept. Neutra’s highly sought-after residential and commercial designs have stood the test of time, as will the typography that bears his name.
Nhà thiết kế: Christian Schwartz
Nhà phát hành: House Industries
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Titling
Font đang được bán trên House Industries
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan