HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Nexa (16 fonts)

[Việt hóa] SVN-Nexa (16 fonts)

The Nexa family includes 16 styles & weights – eight uprights with eight italics. It is characterized by excellent legibility in both – web & print design areas, well-finished geometric designs, optimized kerning etc… Nexa is most suitable for headlines of all sizes, as well as for text blocks that come in both maximum and minimum variations. The font styles are applicable for any type of graphic design in web, print, motion graphics etc and perfect for t-shirts and other items like posters, logos.

Nhà thiết kế: Svetoslav Simow
Nhà phát hành: Fontfabric
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Nexa đang được bán trên Fontfabric 
Phiên bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng.

Log: Cập nhật ngày 03/04/2018 – sửa dấu chuẩn hơn, hỗ trợ ký tự thay thế tự động chỉ với 1 nút bấm trên Ps, Ai…

Bài viết liên quan