HomeTổng hợpSans-serif[Việt hóa] SVN-Oscine (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Oscine (2 fonts)

Font info:
This new font family has a condensed feel and a geometrical design expression. It combines a highly unusual lowercase with more conventional capitals to achieve functionality with just the right amount of character. The differentiation between weights is subtle and carefully set for optimum on-screen impact and clarity at large sizes…

Nhà thiết kế: Bruno Maag, Ron Carpenter, Fernando Caro, Rafael Saraiva
Nhà phát hành: Dalton Maag
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular & Bold

Font đang được bán trên Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua Giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook

Bài viết liên quan