HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Pateglamt Script

[Việt hóa] SVN-Pateglamt Script

Font info:

Pateglamt Script is a font was designed by handwriting, and it has a modern and unique forms of calligraphy, the writing style is very natural.
Pateglamt Script Works perfectly for logos, magazines, menus, books, invitations, wedding / greeting cards, packaging, labels, t-shirt etc. All designs you will have a wonderful homemade touch with Pateglamt.
Nhà thiết kế: iTypeface
Nhà phát hành: iTypeface.com
Năm: 2016
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular
Font đang bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Hãy mua giấy phép từ tác giả trước khi sử dụng font này!

Tải về:
Google Drive
Box

Bài viết liên quan