HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Posterizer KG Inline

[Việt hóa] SVN-Posterizer KG Inline

Posterizer Kg Inline, is basically the Inline version of Egyptian Slab Serif font Posterizer KG. Posterizer KG Inline is useful for diplomas, magazines, headlines and many other things.


Nhà thiết kế: Lazar Dimitrijević.
Nhà phát hành: Posterizer KG
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Font đang được bán trên Myfonts 
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Bài viết liên quan